Плаќање и Испорака

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИ

• Мебел 11ти Септември – 2006 обезбедува бесплатна достава на сите производи купени во
сопстевениот салон.

• Доставата на мебелот се врши до куќниот број на купувачите. Начинот и времето на достава
се договараат за време на купувањето на производите, и купувачите секогаш се известени пред
испораката на мебелот;

• Истоварот и внесувањето на робата е обврска на купувачот;

МОНТАЖА НА ПРОИЗВОДИ

• Монтажата на купената стока е бесплатна.

ДИМЕНЗИИ НА ПРОИЗВОДИТЕ

• Купувачите задолжително треба точно да ги проверат димензиите на производот кој го
купуваат;

• Обврска на купувачот е да ги провери и димензиите на просторот каде треба да се внесе
купениот мебел;

• За информации околу димензиите и пакувањата на производите, продажниот персонал стои
на располагање на секој купувач;

• Доколку димензиите на нарачаниот производ, по нарачката, не одговараат на просторот
каде треба да се внесат, Мебел 11ти Септември – 2006 не превзема одговорност и сите
настанати дополнителни трошоци се на товар на купувачот.

РОКОВИ НА ИСПОРАКА

• Главна определба на Мебел 11ти Септември – 2006 е брза испорака на своите производи до
купувачите;

• Рокот на испорака на производите зависи од видот на производот, односно од тоа дали се
нарачува готов производ или се нарачува производ по изработка

• Готов производ се испорачува за рок од 2 до 3 дена , а производ по изработка се испорачува
за рок од 30 до 35 дена.

• За производи за кои е потребно поголемо време за изработка и достава се известуваат
самите клиенти пред склучување на нарачката;

• Максимален рок за чување на купената роба на клиентот во нашите магацини изнесува 45
дена, после овој рок направената нарачка НЕ ВАЖИ!!! (Производот нема да биде резервиран
повеќе и цените може да бидат променети);

• По дадениот рок, резервацијата на робата завршува и производите повеќе не се чуваат за
конкретната нарачка;

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

• Плаќање во готово – Кога се склучува нарачката се плаќа целиот износ или одреден процент
како аванс а остатокот се доплаќа на денот на достава на мебелот;

• Плаќање на рати без камата со кредитни картички

– овозможено преку картиците на Стопанска банка, без камата, до 12 рати;

– овозможено преку картиците на NLB Тутунска банка, без камата, до 24 рати;

• Плаќање на рати со кредит

– oвозможено преку iute Credit Makedonija до 24 рати;

• Плаќање со American Express картички.

• Плаќање со Дајнерс картички.

РЕКЛАМАЦИИ

• Купувачот може да пријави рекламација користејќи ја online формата на оваа веб
продавница;

• Купувачот може да пријави рекламација до салонот за мебел по писмен или усмен пат;

• Продавачот е должен најдоцна во рок од 7 дена по приемот на рекламацијата да даде свое
мислење и свој предлог за решавање на пријавениот проблем;

• Доколку се утврди дека рекламацијата е оправдана продавачот е должен во рок од 30 дена
да ја отклони рекламацијата со поправање или замена на производот;

• Доколку се утврди дека рекламацијата не е оправдана продавачот има право да бара
надомест од купувачот;

• Продавачот е одговорен за робата само во гарантниот рок до 12 месеци. Продавачот не
одговара за робата која е подигната со сопствен превоз и/или извршена монтажа од трети лица,
освен во случај на технички проблем;

ВАЖНО!!!

• Согласно потребите, брзината на испорака, достапноста на репроматеријалите
Производителот го задржува правото на промена на рачки,оков и останати дополнителни
елементи кои не влијаат на изгледот на производот.

На врвот
Кошничка 0