Услови за користење

Со самиот пристап на интернет страницата на Мебел 11 Септември – 2006 и при нарачка на
производите/услугите, давате согласност дека ги прифаќате условите од оваа Политика за
користење на системот за електронска трговија.

Мебел 11 Септември – 2006 ги задржуваат правата за промена на овие политики и услови во
секое време, а промените ќе бидат истакнати на оваа страница.

  1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА КАРТИЧКИ

Мебел 11 Септември – 2006 ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита
на личните податоци и со други соодветни регулативи на Република Македонија. Нема да ги
објави личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено
или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси
или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби.
Како лични податоци се сметаат: Име, Презиме, ЕМБГ, адреса, е-маил адреса и сл. Купувачот
гарантира за точноста на внесените податоци. Мебел 11 Септември – 2006 не сноси никаква
одговорност доколку внесените податоци не се точни.

  1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ДОВЕРЛИВИТЕ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

Мебел 11 Септември – 2006 ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со
цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, промена или
уништување. Мебел 11 Септември – 2006 за целото времетраење на трансакцијата нема увид во
бројот, датумот, валидноста и сигурносниот код на вашата платежна картичка, ниту пак има
пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се
внесуваат на веб страната на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за on line
плаќање.

  1. ПОЛИТИКА И УСЛОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ/УСЛУГИТЕ

Оваа Политика се однесува на испорака на производи порачани по електронски пат, при што
производите ќе бидат испорачани преку наш сопствен превоз или преку овластении компании за
превоз на стока односно карго транспорт на адресата која е наведена во порачката.

Производите и нивните цени ќе бидат истакнати на оваа интернет страницата.
Плаќањето на производите може да биде со кредитна/дебитна картичка.

Поштенските трошоци се вклучуваат при нарачката во крајната цената на производот.

За сите дополнителни прашања во врска со начинот на нарачка и испорака можете директно да
не контактирате телефонски или да поставите прашање во делот за контакт.

  1. ПОЛИТИКА НА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА ПО ТРАНСАКЦИЈА СО ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ

Мебел 11 Септември – 2006 ќе врши поврат на средствата на купувачот, доколку биде направена
погрешна уплата а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за
уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ.

На врвот
Кошничка 0